4.1 - LY lucnhan

David Feherty – sinh 13 tháng 8 năm 1958 – là một cựu vận động viên golf chuyên nghiệp ở châu Âu và PGA.
Hiện nay, ông như một nhà văn và ông còn làm việc tại đài truyền hình với CBS Sports và Golf Channel.                                                             (nguồn: en.wikipedia.org)

LY lucnhan sưu tầm

Advertisements