Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.
Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Xây lắp san nền, cổng tường rào, sân đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng ngoài nhà, bồn hoa cây xanh, bể nước ngầm, nhà làm việc và các công trình phụ trợ.
Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT: Từ 8h giờ 00, ngày 16 tháng 05 năm 2014 đến trước 9 giờ 00, ngày 02 tháng 06 năm 2014 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

  • Địa chỉ: Số 6 Đường Nguyễn Đăng Đạo-Phường Tiền An-TP Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh.
  • Điện thoại: 02413.822.350
  • Fax: 02413.824.507.

Giá bán 01 bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

  • Địa chỉ: Số 6 Đường Nguyễn Đăng Đạo-Phường Tiền An-TP Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh.
  • Điện thoại: 02413.822.350
  • Fax: 02413.824.507.

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 02 tháng 06 năm 2014.
Bảo đảm dự thầu: : 350.000.000 VND (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 02 tháng 6 năm 2014 tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Địa chỉ: Số 6 Đường Nguyễn Đăng Đạo-Phường Tiền An-TP Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh.

LY lucnhan
chia sẻ từ cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính mof.gov.vn.
Về trang chủ → LY lucnhan chia sẻ
Xem thêm → Thời trang trẻ em LNKIDVáy trẻ emĐồ bơi trẻ em

Advertisements