Tên Bên mời thầu: CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy.
Tên dự án: Xây dựng công trình trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT từ ngày 11 tháng 4 năm 2014 đến trước 8 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT:

  • Phòng họp tầng 2 trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang – Số 6 đường Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
  • Điện thoại: 0273 822489
  • Fax: 0273 822713
  • Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Địa chỉ nhận HSDT: Phòng họp tầng 2 trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang – Số 6 đường Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2014

Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VNĐ(Một trăm triệu đồng chẵn).Bảo đảm dự thầu theo các hình thức: Bảo lãnh của ngân hàng, bằng tiền mặt hoặc bằng tiền gửi, nếu nhà thầu sử dụng hình thức bảo lãnh bằng tiền gửi thì chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, số TK: 37131054037 tại Kho bạc nhà nước Tuyên Quang.

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 4 năm 2014, tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.

LY lucnhan
chia sẻ từ cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính mof.gov.vn.
Về trang chủ → LY lucnhan chia sẻ

Xem thêm → Bán buôn quần áo trẻ emCon cái là tài sản lớn nhất của chúng ta

Advertisements