Tổng cục Thuế tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu: “Tập trung dữ liệu bảng kê hóa đơn của người nộp thuế về cơ sở dữ liệu tại Tổng cục”
Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Cục CNTT- Tổng cục Thuế
Bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 VND (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn) tại:

  • Cục CNTT- Tổng cục Thuế
  • Số 239 Xuân Thuỷ- Cầu Giấy – Hà Nội
  • Điện thoại:  04. 37689679      Fax : 04.37689744

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 27/3/2014 đến trước 9 giờ ngày 11/4/2014 vào trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu bằng bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải được gửi đến Tổng cục Thuế chậm nhất trước 9 giờ, ngày 11/4/2014, khoản tiền bảo lãnh cụ thể như sau: 69.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi chín triệu đồng).

Thời gian đóng thầu: Đúng 9 giờ ngày11/4/2014.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại Tổng cục Thuế, địa chỉ số 123 Lò Đúc – Hà Nội.

LY lucnhan
chia sẻ từ cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính mof.gov.vn.
Về trang chủ → LY lucnhan chia sẻ

Xem thêm → Váy trẻ emÁo sơ mi bé trai

Advertisements