Tên Bên mời thầu: Học viện Tài chính.
Tên gói thầu: Mua sắm máy chủ, thiết bị chuyển mạch (switch), thiết bị định tuyến (router), tường lửa (firewall) cho phòng máy chủ của Học viện Tài chính.
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.
Phương thức đấu thầu: đấu thầu một túi hồ sơ.

Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ ngày 18/03/2014 đến trước 09 giờ ngày 02/04/2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT, nhận HSMT: Phòng 204, Nhà B, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 043.9332397;  fax: 043.9331865.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (một triệu đồng chẵn).
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 02/04/2014.
Bảo đảm dự thầu:

  • Số tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng chẵn);
  • Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc tại Ban Tài chính Kế toán – Học viện Tài chính.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 02/04/2014 tại: Phòng  họp 206, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

LY lucnhan
chia sẻ từ cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính mof.gov.vn.
Về trang chủ: LY lucnhan chia sẻ

Xem thêm :
Thời trang trẻ em   –   Váy trẻ em   –  Thời trang Vui Thời trang Độc   –  Bé vui chơi

Advertisements