Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.
Tên gói thầu: gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy.
Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB ngành Thuế
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT từ  8 giờ 00 phút, ngày 14  tháng 03  năm 2014 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày  24  tháng  03  năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT:

  • Cục Thuế Ninh Thuận, 51 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  • Điện thoại: 068.2210274
  • FAX: 068.3824961

Giá bán 1 bộ HSMT:  500.000 đồng ( Năm trăm ngàn đồng)
Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế Ninh Thuận, 51 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày  24  tháng  03  năm 2014.
Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng ( Ba mươi triệu đồng)

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng  03  năm 2014, tại Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận, 51 đường 16 tháng 4, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

LY lucnhan
chia sẻ từ cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính mof.gov.vn.
Về trang chủ: LY lucnhan chia sẻ

Xem thêm : Cơ hội.

………………………………………………………..Bán buôn quần áo trẻ em LNKIDthoi-trang-tre-em-lnkid-0989099372-thoi-trang-be-trai-ao-so-mi-be-trai-lnkidvn-b017thoi-trang-tre-em-lnkid-0989-099-372-thoi-trang-be-trai-quan-tre-em-lnkidvn-b015thoi-trang-tre-em-lnkid-0989099372-vay-tre-em-lnkid-vn-g009lnkid-thoi-trang-be-traiVay-cong-chua-LNKIDAo-so-mi-be-trai-LNKID-B005

Advertisements