Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc;
Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp mành rèm phòng làm việc.
Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phòng làm việc.

Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 12/3/2014 đến 09 giờ ngày 19/3/2014 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành:

  • Phòng Tổ chức hành chính – Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc
  • Số 19 Mạc Đăng Doanh – Dương Kinh – Hải Phòng.

Hạn cuối cùng nộp Hồ sơ đề xuất: trước 10 giờ ngày 19/3/2014 tại phòng Tổ chức hành chính – Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc số 19 Mạc Đăng Doanh – Dương Kinh – Hải Phòng.

LY lucnhan
chia sẻ từ cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính mof.gov.vn.
Về trang chủ: LY lucnhan chia sẻ
Xem thêm : Cơ hội / Thời trang trẻ em cao cấp LNKID

Advertisements