Tên Bên mời thầu: Học viện Tài chính
Tên gói thầu: Mua  âm ly, mic, loa giảng đường

Nguồn vốn: thu phí và lệ phí
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Thời gian bán HSYC từ :  8h30’ giờ  ngày 10 tháng 3 năm 2014 đến trước 8 giờ 00’ ngày 17 tháng 3 năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSYC:Ban Quản trị thiết bị-Học viện Tài chính, Đông Ngạc-Từ Liêm-Hà Nội

Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8giờ 30’ ngày 17 tháng 3năm 2014
HSYC sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 3 năm 2014, tại ban Quản trị thiết bị-Học viện Tài chính, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

LY lucnhan
chia sẻ từ cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính mof.gov.vn.
Về trang chủ: LY lucnhan chia sẻ
Xem thêm : Cơ hội / Việc làm tại LNKID / Thời trang LNKID

Advertisements