Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.
Tên gói thầu: Mua sắm máy phát điện dự phòng Chi cục Thuế huyện Buôn Đôn và huyện Ea Súp.
Tên dự án: Mua sắm máy phát điện năm 2014.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh, trong nước.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 3 năm 2014 đến ngày 17 tháng 3 năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành:

  • Số 12 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
  • Điện thoại: 0500.3856634; Fax: 0500.3852861.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2014, tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, số 12 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk./.

LY lucnhan
chia sẻ từ cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính mof.gov.vn.
Về trang chủ: LY lucnhan chia sẻ
Xem thêm : Cơ hội / Việc làm tại LNKID / Quà tặng 8 tháng 3.

Advertisements