Một doanh nghiệp tại LB Nga cần mua các loại mũ vải do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Các doanh nghiệp có khả năng cung cấp, đề nghị liên hệ với đối tác theo địa chỉ sau:

OOO “SIRINGASTILE”
Tel: +7 495 649 86 70,  +7 495 665 33 56
Fax: +7 495 585 60 92
E-mail: siringastile@yandex.ru
Website: siringa.ru / hats.msk.ru

Contact person: Ms. Karpova Nadezda – Director
Hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại LB Nga theo E-mail: ru@moit.gov.vn

LY lucnhan
chia sẻ thông tin từ Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
ttnn.com.vn.

Về trang chủ: LY lucnhan chia sẻ
Xem thêm : Cơ hội

Advertisements