Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.
Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí.
Tên dự án: Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.
Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế .
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi, trong nước.

Thời gian bán HSMT từ: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 3 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2014 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán HSMT: Số 12 Trần Hưng Đạo – TP. Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: 0500.3856634; Fax: 0500.3852861.

Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
Địa chỉ nhận HSDT: Số 12 Trần Hưng Đạo – TP. Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk.
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2014.

Bảo đảm dự thầu: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn); hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tài chính.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 3 năm 2014, tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk – số 12 Trần Hưng Đạo – TP. Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk.

LY lucnhan

chia sẻ từ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính : mof.gov.vn.

Về trang chủ : LY lucnhan chia sẻ

Advertisements