Năm mới chẳng cần nói nhiều, chỉ mong cái mũi tên nó đi lên cho Doanh nghiệp bớt lo…. Anh/Chị/Em nhỉ….Năm mới chẳng cần nói nhiều, chỉ mong cái mũi tên nó đi lên cho Doanh nghiệp bớt lo.... Anh/Chị/Em nhỉ....

Advertisements