Tên bên mời thầu: Phòng Quản trị Tài vụ – Cục Thuế TP.HCM.

Tên gói thầu: Triển khai hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên dự án: Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp của Thành phố. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ, ngày 25/12/2013 đến trước 09 giờ, ngày 08/01/2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu :

  • Phòng Quản trị Tài vụ (phòng 12C) – Cục Thuế TP.HCM,
  • Số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM,
  • Điện thoại : 08.39305942.

Giá bán 01 bộ hồ sơ dự thầu : 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn) Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu :

  • Cục Thuế TP.HCM, phòng 12C.
  • Số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM.

Bảo đảm dự thầu: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ, ngày 08/01/2014.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai :

  • Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 08/01/2014
  • Tại Cục Thuế TP.HCM (Phòng họp 15B1),
  • Số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM.

Cục Thuế TP.HCM kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

LY lucnhan chia sẻ.

Nguồn → mof.gov.vn (Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính →Thông tin đấu thầu)

Trang chủ → LY lucnhan chia sẻ.

Xem thêm →………./Vay-cong-chua-LNKIDthoi-trang-tre-em-lnikd-0989-099-372-thoi-trang-be-gai-vay-tre-em-mua-dong-lnkid.vn-g011thoi-trang-tre-em-lnkid-thoi-trang-be-gai-ao-khoac-long-cho-be-gai-lnkidthoi-trang-tre-em-lnkid-0989099372-ao-khoac-cho-be-gai-lnkidvn-g014……….Thời trang bé Gái LNKID.

Advertisements