Tên bên mời thầu: Phòng Quản trị Tài vụ – Cục Thuế TP.HCM.
Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.

Tên dự án: Xây dựng Trung tâm phân tích chuyên ngành Thuế.
Nguồn vốn: Ngân sách tập trung.Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ, ngày 25/12/2013 đến trước 09 giờ, ngày 08/01/2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT:

  • Phòng Quản trị Tài vụ (phòng 12C) – Cục Thuế TP.HCM
  • số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM,
  • Điện thoại : 08.39305942.

Giá bán 01 bô HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn)

Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế TP.HCM (phòng 12C), số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ, ngày 08/01/2014. Bảo đảm dự thầu: 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng chẵn) – Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai :

  • Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 08/01/2014
  • Tại Cục Thuế TP.HCM (Phòng họp 15B1),
  • Số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM.

Cục Thuế TP.HCM kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

LY lucnhan.

Nguồn → mof.gov.vn

(Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính →Thông tin đấu thầu)

Quay về trang chủ → LY lucnhan chia sẻ.

………………………………………..Áo khoác trẻ em LNKID ← Xem thêm.

Advertisements