LY lucnhan chia sẻ - Hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay, chắc có lẽ chỉ có tại Warrior.
GĐ Nguyễn Văn Minh-thứ nhất bên trái

Giá trị hợp đồng : 15 Triệu USD

(tương đương khoảng 315 Tỉ đồng VN)

Hợp đồng cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho đối tác ở khu vui chơi giải trí Happyland với nhà thầu là Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Văn Minh – Giám đốc : anh Nguyễn Văn Minh – thành viên của BNI Warrior Chapter.Cả Chapter đã phải đứng dậy cùng chia vui,cùng ăn mừng Ahoooooooooo……..

LY lucnhan chia sẻ - Hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay, chắc có lẽ chỉ có tại Warrior.Cả chapter vui mừng

LY lucnhan chia sẻ

thông tin từ BNI Warrior Việt Nam, cuộc họp sáng ngày 4.12.2013.

…….……………………………….. Quay về trang chủ : LY lucnhan chia s

Advertisements