LY lucnhan fashion designerNgày mai, thứ 4 – Ly lucnhan có 1 cuộc thuyết trình về thời trang và tớ sẽ giới thiệu 2 bộ sưu tập…

Trong đó có 1 bộ sưu tập đạt giải xuất sắc tại 1 cuộc thi – với 8/10 vị giám khảo cho Lý điểm tối đa  và 2/10 vị cho Lý 9 điểm.

Ly lucnhan đi giảng bài rất nhiều – mà sao vẫn hồi hộp ghê…… hì hì hì hì

…………………………………………………. Quay về trang chủ : Ly lucnhan chia sẻ

Advertisements