Ly lucnhan chia sẻCó rất nhiều Anh – Chị – Em, muốn Lý lucnhan  chuyển cho file bài giảng của các tất cả các Thầy…

Như,  bạn Đặng Việt Lê, Ceo toàn diện 8 – TGĐ Công ty gạch không nung Khang Minh – http://gachkhangminh.vn
hay Đinh Ngọc Văn – GĐ Công ty Quốc Chiêm, Ceo toàn diện 9.

Nếu Anh – Chị – Em nào quan tâm thì đăng ký vào from này :

https://docs.google.com/forms/d/1T1VHgCkYlVKe26WfyIW5-sPVJiwLXLQQoRO5ZQrjPFo/viewform

Ly lucnhan sẽ chuyển qua email nha – Lý sợ làm phiền các Anh – Chị khác ……. hi hiiii….. ghét Spam…

Nếu chưa rõ hoặc cần liên hệ,  thì thông tin cho Lý tại :

Advertisements